F - 02

 

PT INR - Protrombinový  test 

 

Odběr do:                                                    Plast, citrát 1 + 9

Materiál:                                                      Krev 

Maximální doba do zpracování:                  4 hodin,  při 20°C

 

 

 

 PT INR

 Meze:

 

Věk    od

Věk do

U

Pat.od

Nízk.od

Sníž.od

Nor.od

Nor.do

Vyšší do

Vys. do

Pat.do

0D

4T

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,50

1,70

4,00

10,00

1M

6M

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,40

1,70

4,00

10,00

16M

99

U

0,50

0,60

0,70

0,80

1,20

1,70

4,00

10,00

 

 

Výsledek PT u pacientů léčených kumaronovými deriváty

 

     U léčených pacientů kumaronovými preparáty se zjišťují stejné hodnoty, jako u PT bez

      Léčby, ale výsledná hodnota (tp/tn) se porovná s hodnotami aktuálního

      mezinárodního standardu. Převod se uskuteční  pomocí hodnoty ISI (international senzitivity          index), kterou musí mít každý komerčně používaný tromboplastin uveden. Výsledek

      se vyjadřuje v hodnotách INR (International Normalized Ratio) Hodnota INR se vypočte

      ze vztahu:

 

                INR = (tn/tk) ISI 

     

            Vyjádření výsledků PT

 

            PT INR

 

 

 Poznámka: 

 

INR – poměr času plazmy vzorku k času normální plazmy vztažený k mezinárodnímu

         standardu účinnosti vyšetřovací reagencie

         Léčebná rozmezí ve sloupci  INR pro jednotlivé typy onemocnění

 

2,00  -  2,50     prevence embolizace  při srdečních arytmiích, prevence hluboké

                        žilní trombózy

2,00  -  3,00     léčba hluboké žilní trombózy, plicní embolizace, ischemické

                        příhody CNS

3,00  -  4,00     recidivující žilní trombózy s embolizacemi, cévní (chlopenní)

                        náhrady, tepenné uzávěry

 

 

 

 

                        

 Provádíme:

 Dostupnost  rutinníí:                     Denně

 Odezva rutinní:                             Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

 Dostupnost  statimová:                 Statimové vyšetření                                       

 Odezva statimová                         Do 1 hodiny od doručení materiálu 

 

Upozornění pro odběr:

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

Odběrová zkumavka musí být zaplněna po rysku.