F - 03

 

APTT FSL – Aktivovaný parciální tromboplastinový test ( citlivý k Lupus antikoagulans)          

                                   

                       

Odběr do:                                                    Plast, citrát 1 + 9

Materiál:                                                      Krev 

Maximální doba do zpracování:                  4 hodin,  při 20°C

 

 

 APTT FSL: s

 Meze:

 

Věk    od

Věk do

U

Pat.od

Nízk.od

Sníž.od

Nor.od.

Nor.do

Vyšší do

Vys. do

Pat.do

0D

6M

U

10,0

12,0

15,0

22,0

40,0

50,0

100,0

500,0

6M

99

U

10,0

15,0

18,0

22,0

32,0

51,0

60,0

420,0

 

 

 

 Poznámka:

Pro dostatečnou citlivost na defekty koagulačních  faktorů, heparin a lupus antikoagulans  je test vhodný pro sceeningové

vyšetření . Porovnání času testu APTT FSL a APTT FS slouží jako orientační vyšetření  přítomnosti

antifosfolipidových protilátek.  

                    

 Provádíme:

 Dostupnost  rutinní:                               Denně

 Odezva rutinní:                                      Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

 Dostupnost  statimová:                          Statimové vyšetření                                       

 Odezva statimová                                 Do 1 hodiny od doručení materiálu 

 

Upozornění pro odběr:

Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady.

Odběrová zkumavka musí být zaplněna po rysku. 

Maximální stabilita u heparinizovaných je 1 hodina – do té doby musí být vzorek zcentrifugován. Pokud ne, heparin se váže na destičkový faktor, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku.