F. SEZNAMY VYŠETŘENÍ

 

F - 01  PT – Protrombinový test ( Quick )

F - 02  PT – INR, R  - Protrombinový test (Quick )

F - 03  APTT FSL – Aktivovaný parciální tromboplastinový test ( citlivý k Lupus antikoagulans)

F - 04  APTT FSL – poměr

F - 05  APTT FS - Aktivovaný parciální tromboplastinový test (necitlivý k Lupus antikoagulans)

F - 06  APTT FS – poměr

F - 07  APTT FSL – korekce po 2 hodinách inkubace

F - 08  Fibrinogen ( FBg )

F - 09  D – Dimery

F - 10  Antitrombin  ( AT )

F - 11  Trombinový test ( TT )

F - 12  Krevní obraz základní (KO)

F - 13  Krevní obraz + diff. rozpočet leukocytů z analyzátoru (KO + diff)

F - 14  Mikroskopický diff. rozpočet leukocytů

F - 18  Kostní dřeň

F - 19  Krevní skupina ABORh/D/ kompletní

F - 20  Krevní skupina ABORh/D/ novorozence

F - 21  Zkouška kompatibility krve – Křížový pokus (KP)

F - 22  Screening antierytrocytárních protilátek

F - 23  HIV Ag/Ab Combo

F - 24  Hepatitidy typu A, B, C

F - 25  Anti - HAV IgM

F - 26  Anti - HAV IgG

F - 27  HBsAg ( Australský antigen) + konfirmace

F - 28  Anti - HCV

F - 29  HBeAg

F - 30  Anti - HBe

F - 31  Anti - HBc total

F - 32  Anti - HBc IgM

F - 33 Anti – HBs

F - 34 XA/LMWH

F - 35 Přímý antiglobulinový test

F – 36 BF: likvor