E – O7 Konzultační činnost laboratoře

 

Konzultační činnost laboratoře je prováděna telefonicky a na seminářích pořádaných laboratoří.

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky:

 

 

 

      MUDr. Magda Nohejlová

 

 

 

 

          HTO, primařka

 

318 641 135

magda.nohejlova@onp.cz

 

 

 

      MUDr. Ivana Haintzová

 

 

              HTO, lékař

 

318 641 172

ivana.haintzova@onp.cz

 

 

 

 

       RNDr. Soňa Matějková

 

 

   HTO, odborný pracovník

 

318 641 610

sona.matějkova@onp.cz

 

 

 

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.