E – 06 Způsob řešení stížností

 

Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucího laboratoře nebo Oddělením pro kontrolu a stížnosti ON Příbram

 

Přijmutí stížnosti

Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře.

Při zjevně neoprávněné stížnosti pracovník předává stížnost k řešení vedení laboratoře.

 

Vyřízení ústní stížnosti

Jde-li o drobnou připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, učiní se tak. Tento typ stížnosti se nezaznamenává.

Závažnější stížnost, kterou lze vyřešit ihned, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení vedení laboratoře, které stížnost a její řešení zaznamená do knihy stížností.

Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi.

 

Vyřízení písemné stížnosti

Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře s Oddělením kontroly a stížností při ON Příbram. Stížnost se zaznamenává do knihy stížností.

Stížnosti se řeší podle nového zákona č. 372 z roku 2011 Sb. Zákon o zdravotních službách, který nahradil zákon č.20 z roku 1966 Zákon o zdraví.