E – 05 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

 

Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas vyhotovení výsledků a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

Podrobné časové údaje jsou uvedeny u každého vyšetření v kapitole F – Seznam laboratorních vyšetření