E – 03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové podobě (běžný je kumulativní nález - tzn. maximálně  poslední tři vyšetření pacienta).

 

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

 

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS a v  tištěné podobě (denní kniha).

 

Výstup z laboratorního informačního systému: 

 

 Název lab.                            Archivní nález                     Tisk: den.měsíc rok/čas

 ID#:       RR MM DD /XXXX                           ZP           Krevní skupina

 Jméno:Příjmení jméno pacienta                       Oddělení

 Dg.:                                                                                      Lékař: jméno lékaře

 Text:                                                                                    Telefon: telef. číslo lékaře

 

                                               Datum analýzy a čas

                                                                                              REF

Název metody                      rozměr                                   MEZ                      Ref. meze 

                                                                                              | - | | + |

 

den, měsíc, rok, čas vyšetření, číselná identifikace materiálu v LIS

poznámky a komentáře k výsledkům, výsledky formou textu

 


                                                                                                                 Kontroloval: