E – 02 Informace o formách vydávání výsledků

 

Ø       Na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient

Ø       Jedná-li se o pacienta, který je často monitorován (koagulační a onkologická léčba)

Ø       Pacient nebo jeho zákonný zástupce se prokáže průkazem totožnosti (průkaz s fotografií)

                Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo             přeložené  a sešité sponkami.

 

Podepisování výsledkových listů pro oddělení ON Příbram,a.s.

·         interní výsledkové listy se nepodepisují, výjimku tvoří pouze imunohematologie, která je podepsána pracovníkem, který vyšetření provedl

·         externí výsledkové listy jsou podepsány lékařem nebo VŠ

 

 

Uvolňování výsledků

Výsledky jsou uvolňovány primářem oddělení, lékaři, VŠ pracovníky a odbornými zdravotnickými pracovníky pověřenými vedoucím laboratoře

 

Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné podobě. Hlavní kniha je podepsána lékařem nebo VŠ. V obou formách jsou výsledky také archivovány.

 

Primární záznamy z analyzátoru se archivují v elektronické podobě. Výsledky vyšetření v LIS se archivují v elektronické a tištěné podobě.

 

Archivace žádanek a výsledků po dobu 5 let v archivu oddělení.

 

Archivace kontrol a kalibrací po dobu 1 roku.

 

Skartace: Pro potřebu vyřazování (skartace) jsou krabice řádně označeny skartační lhůtou a rokem skartace.