E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ

 

 

E – 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Výsledek je v případě telefonického oznámení zapsán v OpenLims: Nahlášení výsledků, Dostupné výsledky ke hlášení – šipkou převedeme konkrétní výsledek do nahlášených výsledků. Do pole Volaný (obsah) zapíšeme jméno, komu jsme výsledek nahlásili a dáme Uložit.

     

Výsledky statimových vyšetření z regionu  se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře příslušného oddělení.

 

  

Metoda

Dolní mez

Horní mez

Leukocyty (109/l)

 

≤ 2

 

 

Neutrolily ≤ 0,5

≥ 30 (od 6 měsíců)

≥ 25 (15-99 let)

 

≥ 50 (0-6 měsíců)

Hemoglobin (g/l)

≤ 60

≥ 270 (0-30dní)

≥ 190 (od 1 měsíce)

Trombocyty (109/l)

≤ 30

≥ 1000

APTT – R bez údajů o léčbě heparinem

Klinicky nevýznamná

≥ 2

 

APTT – R

Klinicky nevýznamná

≥ 2,5

Protrombinový test R

(PT - R )            

Klinicky nevýznamná

≥ 2

 

Protrombinový test INR

Při léčbě walfarinem

Klinicky nevýznamná

≥ 5

Fibrinogen (g/l)

≤ 1

Neuvádí se

Antitrombin (%)

 

≤ 25 (0–30 dní)

≤ 50 (od 1 měsíce)

Klinicky nevýznamná

D-Dimer

Klinicky nevýznamná

≥ 3000 ug/l  *

Hodnocení nátěru periferní krve

přítomnost blastů nebo leukemických promyelocytů

nález schistocytů  ≥ 10/1000 erytrocytů

                             ≥ 40/1000 erytrocytů u transpl. pacientů

nález malarických plazmodií

 

neočekávaný výsledek na základě úsudku odborně

                         způsobilého   pracovníka laboratoře

Likvor

nad  12 x 10^6/l všech celulárních  elementů

Zkouška kompatibility

pozitivní

Screening protilátek

pozitivní

PAT

pozitivní

Hepatitis A,B,C

Hepatitis C

pozitivní            pozn.: hlášeno Zdravotnímu ústavu Příbram

reaktivní            pozn.: pozitivita potvrzena NRL Praha

HIV Ag/Ab

reaktivní            pozn.: pozitivita potvrzena NRL Praha

 

*    hlásí se ordinacím, které nemají připojení na informační systém Medea

 

 

 

Poznámka:

U výsledků vyšetření v klinické a laboratorní hematologii je nutné vždy přihlížet k celkovému stavu nemocného, jeho diagnóze a terapii. V hematologické praxi se místo kritických hodnot osvědčily hodnoty „NEOČEKÁVANÉ“.

Neočekávanou hodnotou se rozumí hodnota, jež se liší od předchozího výsledku nebo hodnota, která se významně odlišuje od fyziologické hodnoty při prvním záchytu. Takové hodnoty se oznamují ošetřujícímu lékaři nebo oprávněnému zdravotnickému personálu na pracovišti, na kterém je pacient léčen.

 

Opakovaná vyšetření:      1. v laboratoři

                                                Výrazně patologický výsledek je opakovaně přeměřen a konzultován s oddělením.

 

                                                2. na oddělení

                                                Je na zvážení lékaře, nechá-li si výsledek přeměřit z nového odběru.

 

 

 

5.4. Doba odezvy laboratoře 

Rutinní vyšetření: výsledek k dispozici do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře

Statimové (akutní) vyšetření: výsledek vydán do 60 minut

Vitální indikace: výsledek vydán do 5 – 30 minut dle požadovaných vyšetření