D – 03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

 

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci biologického materiálu

 

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance

 

Postup laboratoře při neshodné identifikaci pacienta na žádance a na biologickém materiálu

 

Postup laboratoře při neshodné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři – akutní (statimové) požadavky

Laboratoř informuje telefonicky a na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutní (statimové) vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného.