D – 02 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních  vzorků

     

·        Požadavkový list bez rodného čísla

·        Na požadavkovém listu chybí čas odběru

·        Na požadavkovém listu chybí diagnoza

·        Rodné číslo dohledané v databázi a ověřeno telefonicky

·        Na požadavkovém listu chybí razítko oddělení, popřípadě lékaře

·        Sražený krevní obraz

·        Krev na koagulační vyšetření sražena

·        Nedodaná žádanka

·        Nedodán krevní vzorek

·        Nepřesný odběr

·      Nesouhlasí rodné číslo se jménem na žádance

·        Vyžádán nový odběr telefonicky

·        Odebrán jiný pacient

·        Krevní obraz odebrán do špičky – sraženo

·        Vzorek odebrán do špatné zkumavky. Zkumavka neoznačená rodným číslem

                 žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje nebo   obsahuje-li požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje