C – 08 Informace k dopravě vzorků

 

·         Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení nemocnice si zajišťují oddělení sama prostřednictvím potrubní pošty nebo donáškou NZP a SZP

 

·         Odběr ambulantních biologických vzorků pro naše oddělení je zajišťován oddělením klinické biochemie v odběrových místnostech. V areálu ON Příbram je transportován NZP.

 

·         Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů mimo areál nemocnice je zajišťován oddělením autoprovozu, svozovým autem a to tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů.

 

Organizace transportu je řízená ve spolupráci s laboratořemi tak, aby byly dodržovány všechny podmínky preanalytické fáze.

Všechny nové požadavky na svoz materiálu lze nahlásit na telefonní čísla:                318 641 191

                                                                                                    Vedoucí dopravy: 318 641 191

                                                                                                                                                                           

 

 

Obecné podmínky transportu:

 

Ø       transport musí být dostatečně rychlý, aby mohlo být včas odděleno sérum popř. plazma od krevních elementů

Ø       vzorky musí být transportovány současně se žádankami, které obsahují povinné údaje pacienta

Ø       vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze (s výjimkou potrubní pošty) dobře uzavřené. Během transportu by měly být odběrové zkumavky umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek