C – 06 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 

Viz.: tabulka

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní testy s maximální dobou možného zpracování od doby odběru.

 

možnost provedení krevního nátěru

4 hodiny

krevní obraz (retikulocyty)

4 hodiny

 

 

 

 

D Dimery, Antitrombin , Fibrinogen

4 hodiny při teplotě 20 – 25 °C

PT (Quick)

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

APTT, TT

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

XA/LMWH

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

Mozkomíšní mok

1hodina při teplotě 20 - 25 °C

  

Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladování vzorků

Do doby analýzy během pracovního dne se biologický materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla.

 

Doporučená maximální doba uchovávání vzorků před imunohematologickým vyšetřením

 

 

18 – 25°C

2 – 8°C

Menší nebo rovno -20°C

EDTA plná krev

Do 12 hodin

Do 7 dnů

nelze

Separovaná plazma/ sérum

nevhodné

Do 7 dnů

6 měsíců

 

V rámci předtransfuzního vyšetření lze pro screening protilátek a test kompatibility použít krevní vzorek do 72 hodin od jeho odběru. Pokud došlo k potransfuzní reakci, užívá se pro další předtransfuzní vyšetření vždy čerstvý vzorek.

 

Ø       Biologický materiál se pro KO + koagulace  skladuje po dobu 4 hodin  ve zkumavkách uzavřených víčkem při pokojové teplotě v laboratoři.

Ø       Biologický materiál pro imunohematologická vyšetření skladuje při teplotě 2 – 8°C po dobu 7 dnů

Ø       Biologický materiál pro serologická vyšetření skladuje při teplotě 2 – 8°C po dobu 7 dnů

 


 

Podrobné informace ke každému analytu najdeme u jednotlivých vyšetření.

 

 F-01 PT - Protrombinový test (Quick)

 F-02 PT - INR - Protrombinový test

 F-03 APTT - FSL (t est citlivý k LA )

 F-04 APTT FSL - poměr

 F-05 APTT FS ( test necitlivý k LA)

 F-06  APTT FS - poměr

 F-07 APTT FSL - korekce po 2 hodinách ink.

 F-08 Fibrinogen (FBg)

 F-09 D-Dimery

 F-10 Antitrombin ( AT )

 F-11Trombinový test ( TT )

 F-12 Krevní obraz základní , retikulocyty

 F-13 Krevní obraz + diff

 F-14 Mikroskopický diff. rozpočet leukocytů

 F-15 Retikulocyty, trombocyty mikroskop.

 F-16 L.E. - buňky ( Lupus Erythematodes )

 F-17  Osmotická rezistence (odolnost) ery

 F-18 Kostní dřeň

 F-19 Krevní skupina ABO Rh/D/ kompletní

 F-20 Krevní skupina ABO Rh/D/ novoroz.

 F-21 Zkouška kompatibility krve (KP)

 F-22 Screening protilátek na gel. systém.

 F-23 HIV Ag/Ab Combo

 F-24 Hepatitidy typu A, B, C

 F-25 Anti -  HAV IgM

 F-26 Anti -  HAV IgG

 F-27 HBsAg ( Australský antigen)

 F-28 Anti - HCV

 F-29 HBeAg

 F-30 Anti - HBe

 F-31 Anti -  HBc total

 F-32 Anti - HBc IgM

 F-33 Anti - HBs

 F-34 Anti Xa/LMWH

 F-35 Přímý antiglobulinový test

 F-37 Mozkomíšní mok - likvor