C – 05 Množství vzorku

 

 

 

Doporučené množství  krve 

 

 

KS + KP

 

 

5 ml EDTA krve

 

KO

 

 

2 až 5 ml EDTA krve ( podle typu odběrového systému, vždy po rysku)

 

 

Hemokoagulace

 

 

2 až 5 ml citrátové krve ( podle typu odběrového systému, vždy po rysku)

 

 

Serologie – infekční markery

 

 

5 až 10 ml krve

 

Mozkomíšní mok

 

 

2 ml likvoru

 

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna.

 

Při odběrech pro koagulační vyšetření je poměr stanoven pro hematokrit 0,25 až 0,60. Pro vzorky s odlišným hematokritem se pro určení správného množství antikoagulační přísady používá tohoto přepočtu:

 

 

 

Vzorec pro výpočet množství přidané krve k 1ml roztoku citrátu sodného

 

                                                             0,55

9 x natrium citrát (ml)  x   ----------------------------------------     =         objem plné krve

                                                  1.0  - HCT pacienta

 

 

        

        příklad: (pacient HCT 0,80)

 

                         0,55

9  x  1ml  x   ---------------------------  =   24,75 ml

                        1 – 0,80

 

je nutno přidat 24,75 ml venózní krve k 1 ml roztoku citrátu sodného

 

 

 

 

 

Vzorec pro výpočet množství přidaného protisrážlivého činidla citrátu sodného

 

                                                        1  - hematokrit

Objem citrátu sodného (ml)  =    --------------------------------------  x   objem plné krve

                                                         5,95  - hematokrit

 

 

 

 

        příklad: (pacient HCT 0,80)

 

              1  - 0,80          

   ---------------------------   x  9,0 ml plné krve  =   0,35 ml citrátu sodného

         5,95  - 0,80

 

  je nutno k 9 ml venózní krve přidat 0,35 ml  roztoku citrátu sodného