C – 04 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorků 

 

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu (žádance):

 

Identifikace novorozence

Vyšetření krve novorozence včetně pupečníkové krve se nesmí požadovat na žádance s identifikačními údaji matky! Na žádance pro novorozence musí být uvedeno jeho náhradní rodné číslo a uvedení krevní skupiny matky. Výsledek vyšetření je zadán do LIS a vydán v papírové formě.  Po získání rodného čísla novorozence z matriky je zadáno do nemocniční databáze pracovníky odboru informatiky ON Příbram.

 

Označení vzorků

laboratoři jsou přijímány pouze řádně označené vzorky materiálů, které mají na štítku čitelně napsáno jméno, příjmení a rodné číslo pacienta. Zdravotnický personál odebírající biologický materiál musí před odběrem předem označit zkumavku. Po nalepení štítků musí ověřit identifikaci pacienta (příjemce transfuzního přípravku) dotazem (eventuelně ověřením ze zdravotnické dokumentace). Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS). Každému přijatému materiálu je přiřazeno laboratorní číslo, které je v LIS zpracováno v jedinečný čárový kód. Tento je pak tiskárnou vytisknut a štítek nalepen na zkumavku. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a zkumavce s biologickým materiálem. Přiřazené laboratorní číslo je uvedeno na výsledkovém listu.