C – 02 Ústní požadavky na vyšetření

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

možnost provedení krevního nátěru

4 hodiny

krevní obraz (retikulocyty)

4 hodin

 

 

 

 

D Dimery, Antitrombin , Fibrinogen

4 hodiny při teplotě 20 – 25 °C

PT (Quic)

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

APTT, TT

4 hodiny při teplotě 20 - 25 °C

 

 

 

 

Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku.

 

 

 

§         Laboratoř vydá: krevní konzervu skupiny O Rh negativní ( bez křížového pokusu), mraženou plazmu skupiny AB

 

§         Laboratoř vydá: stejnoskupinovou krevní konzervu a stejnoskupinovou mraženou plazmu, (pokud je u pacienta známá z předchozího vyšetření v naší laboratoři a orientačně ověřena z odebraného vzorku)

                         

§         poté je zapotřebí dodat krevní vzorek pacienta na dodatečná vyšetření