B - 05      Spektrum nabízených služeb

 

Hematologicko-transfúzní oddělení Oblastní Nemocnice Příbram, a. s. poskytuje:

 

-     KO - krevní obraz

             -     DIFF - diferenciální rozpočet buněk – strojový, mikroskopický

             -     počet retikulocytů – strojový

             -     Odběr a hodnocení kostní dřeně            

                -     Morfologie buněk – automatické měření BF csf na hematologickém analyzátoru řady XN

                   (stanovení počtu mononukleárů, polynukleárů, erytrocytů a abnormálních buněk)

-          Zhotovení preparátu (likvor) v Saykově komůrce

 odečet provádí VFN Praha a Topelex,s.r.o. Praha

 

-          PT – INR, R - Protrombinový test ( QUICK)

-          APTT – Aktivovaný parciální tromboplastinový test

-          FBg – Firinogen

-          AT – Antitrombin

-          D – Dimery

-          TT – Trombinový test

-          XA/LMWH – aktivní XA

 

-          KS – Krevní skupina - systém ABO + Rh(D) antigen  

-     KP – Vyšetření kompatibility krve

-          PAT - Coombsův test přímý

-          NAT – Coombsův test nepřímý

-          Screaning antierytrocytárních protilátek

-          Vyšetření KS + PAT novorozence + dětí do 4. měsíců

 

-          HIV Ag/Ab

-          HBsAg

-          HBsAg konfirmace

-          HBeAg

-          Anti – HBe

-          Anti – HBc IgM

-          Anti – HBc

-          Anti – HBs ( kvalitativně, kvantitativně)

-          Anti – HCV

-          Anti – HAV IgM, IgG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled statimových  vyšetření

 

Na žádance musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky ( identifikace nemocného, datum a čas odběru, razítko oddělení, požadavek na vyšetření, kontakt pro nahlášení výsledků)

 

KO  ……………………………….. Krevní obraz

KO + diff strojový ……………….. Krevní obraz + diferenciální rozpočet buněk strojový

PT ………………………………… Protrombinový test ( QUICK)

APTT …………………………….. Aktivovaný parciální tromboplastinový test

Fbg  ………………………………. Fibrinogen

TT ………………………………….Trombinový test

AT  ………………………………… Antitrombin

D – D ……………………………… D - Dimery

KS ………………………………… Krevní skupina

KP ………………………………… Zkouška kompatibility – Křížový pokus

PAT ………………………………. Přímý antiglobulinový test

XA/LMWH …………………………Aktivní desítka

BF csf na hematologickém analyzátoru řady XN - morfologie buněk – automatické měření

                   (stanovení počtu mononukleárů, polynukleárů, erytrocytů a abnormálních buněk)

Zhotovení preparátu (likvor) v Saykově komůrce

 

 

Statim -  vyšetření se provádějí 24 hodin denně

 

Rutinní vyšetření – všechna ostatní hematologická, koagulační, imunohematologická a sérologická vyšetření