B - 04 Organizace oddělení

 

Oblastní nemocnice Příbram poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Oddělení zajišťuje nepřetržitý provoz.

 

                                              

Organizačně je oddělení uspořádáno do celků:

 

·         Hematologický:  Ambulance klinické hematologie

                                             ordinační hodiny: středa, pátek : 8.00 hod – 12.00 hod

 

                                                   Hematologická laboratoř

                                                      - KO

                                                      - Koagulace

                                              provozní doba laboratoře :pondělí – pátek: 7.00 hod – 15.30 hod

                                                                                        pohotovostní: pondělí – pátek : 15.30– 7.00 hod

                                                                                        sobota – neděle: 7.00 hod – 7.00 hod

 

·         Transfúzní:          Odběrové centrum

                                              odběry: pondělí, úterý, středa, čtvrtek: 6.30 hod – 8.30 hod

 

                                              Imunohematologická laboratoř

                                              provozní doba laboratoře : denní: pondělí – pátek: 7.00 hod – 15.30 hod

                                                                                         pohotovostní: pondělí – pátek : 15.30– 7.00 hod

                                                                                         sobota – neděle: 7.00 hod – 7.00 hod

 

                       Sérologická laboratoř

                 provozní doba laboratoře: pondělí – pátek: 7.00 hod – 15.30 hod