B - 03 Zaměření laboratoře

 

Oddělení  Hematologicko - transfúzní je součástí  laboratorního komplementu zdravotnického zařízení Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

 

HTO se zabývá imunohematologickým , hematologickým a sérologickým  vyšetřením biologických materiálů humánního  původu.  

 

Laboratoř dbá na kvalitu nabízených služeb, která byla prověřena auditem I+II NASKL podle normy ISO 151 89. Laboratoř je vedena v registru klinických laboratoří a splňuje základní  technické a personální požadavky.

 

Laboratoř se pravidelně účastní v systému externího hodnocení kvality  EHK (SEKK Pardubice). 

Na oddělení jsou k dispozici platné certifikáty  a dokumenty o účasti vyšetřovacích metod v systému EHK.

 

Metody zapojené do systému EHK:

-          krevní obraz (KO)

-          diferenciální rozpočet buněk mikroskopický

-          retikulocyty na hematologickém analyzátoru

-          retikulocyty mikroskopicky

-          PT - Protrombinový test ( Tromboplastinový test, Quick test)

-          APTT – Aktivovaný parciální tromboplastinový test

-          FBg – Fibrinogen

-          AT – Antitrombin

-          TT – Trombónový čas

-          D – Dimery

-          XA.I

-          KS  ABO + Rh(D) antigen – zkumavkový test

-          Přímý Coombsův test  (sloupcová aglutinace AGH)

-          Zkouška kompatibility (souhrné hodnocení)

-          Screening antierytrocytárních protilátek příjemce (sloupcová aglutinace – enzym)

-          HIV Ag/Ab

-          HBsAg,

-          Konfirmace HBsAg

-          Markery  hepatitidy B:   HBeAg

                                             anti – HBc IgM

                                             anti – HBc

                                             anti – HBe

                                             anti – HBs ( kvalitativně, kvantitativně)                      

-          HCV

-          HAV IgM, HAV IgG