A- 02 Obsah laboratorní příručky 

 

 

 A - 01    Úvodní slovo

 A - 02    Obsah

 B - 01    Identifikace laboratoře

 B - 02    Základní informace o laboratoři

 B - 03    Zaměření laboratoře

 B - 04    Organizace laboratoře

 B - 05    Spektrum nabízených služeb

 C - 01    Požadavkové listy (žádanky)

 C - 02    Ústní požadavky na vyšetření

 C - 03    Používaný odběrový systém

 C - 04    Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 C - 05    Množství vzorku

 C - 06    Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

 C - 07    Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

 C - 08    Informace k dopravě vzorků

 D - 01    Příjem žádanek a vzorků

 D - 02    Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

 D - 03    Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

 E - 01    Hlášení výsledků v kritických  intervalech

 E - 02    Informace o formách vydávání výsledků

 E - 03    Typy nálezů a laboratorních zpráv

 E - 04    Změny výsledku a nálezu

 E  -05    Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků

 E - 06    Způsob řešení stížností

 E - 07    Konzultační činnost laboratoře

 E - 08    Vydávání potřeb laboratoří

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F - 01    PT – Protrombinový test (Tromboplastinový test,  Quick test)

 F - 02    PT – INR, R – Protrombinový test (Tromboplastinový test,  Quick test)

 F - 03    APTT FSL – Aktivovaný parciální tromboplastinový test ( citlivý k Lupus antikoagulans)

 F - 04    APTT FSL – poměr

 F - 05    APTT FS - Aktivovaný parciální tromboplastinový test ( necitlivý k Lupus antikoagulans)

 F - 06    APTT FS – poměr

 F - 07    APTT FSL – korekce po dvou hodinách inkubace

 F - 08    Fibrinogen ( FBg )

 F - 09    D-Dimery

 F - 10    Antitrombin  ( AT )

 F - 11    Trombinový test ( TT )

 F - 12    Krevní obraz základní ( KO ), Retikulocyty

 F - 13    Krevní obraz + diferenciální  rozpočet leukocytů z analyzátoru ( KO + diff )

 F - 14    Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

 F - 18    Kostní dřeň

 F - 19    Krevní skupina ABO Rh/D/ kompletní

 F - 20    Krevní skupina ABO Rh/D/ novorozence

 F - 21    Zkouška kompatibility krve – Křížový pokus - (KP)

 F - 22    Screening antierytrocytárních protilátek

 F - 23    HIV Ag/Ab Combo

 F - 24    Hepatitidy typu A,B, C

 F - 25    Anti - HAV IgM

 F - 26    Anti - HAV IgG

 F - 27    HBsAg ( Australský antigen)

 F - 28    Anti - HCV

 F - 29    HBeAg

 F - 30    Anti - HBe

 F - 31    Anti - HBc total

 F - 32    Anti - HBc IgM

 F - 33.   Anti – HBs

 F - 34    XA/LMWH

 F - 35    Přímý antiglobulinový test (PAT)

 F - 36    BF: likvor, výpotky