Laboratorní příručka

Elektroforéza proteinů v sér

Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků
Odezva rutinní: Po dohodě