Laboratorní příručka

Chem. a morf. vyš. moče

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: U
Maximální doba do zpracování: 2 h při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin

Související pokyny pro pacienty:
Jednorázový odběr vzorku moče - muži
Jednorázový odběr vzorku moče - ženy