Laboratorní příručka

Vankomycin v séru

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R µmol/l

Poznámka:
Při podávání v kontinuální infuzi je třeba dosáhnout hladiny 13,8 - 27,6 umol/l (15 - 50 mg/l).
Při podávání po 6 hodinách je výhodné první odběr provést před podáním třetí dávky a druhý odběr nejdříve po 30 minutách po ukončení aplikace. Před aplikací by měla hladina vankomycinu být v rozmezí 3,45 - 10,35 umol/l ( 5 - 15 mg/l), po 30 minutách po aplikaci 13,8 - 27,6 umol/l ( 13,8 - 27,6 mg/l).
Přepočítávací faktor: mg/l x 0,69 = umol/l, umol/l x 1,45 = mg/l
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin