Laboratorní příručka

Folát

Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 7,0 46,4 nmol/l

Poznámka:
Metabolismus jednouhlíkatých zbytků probíající prostřednictvím folátu je jednou z nejdůležitějších biochemických reakcí, které v buňkách probíhají. Nízké hladiny folátu v krvi představují první fázi negativní bilance a předcházejí úbytku folátu v tkáních. Projevem nedostatku bývá megaloblastická anemie, zvýšená spotřeba je v těhotenství, na nedostatku folátů se podílí snížený příjem v potravě nebo snížené vstřebávání při git onemocncních nebo při užívání léků, využívajících látku s antagonistickým účinkem (i kontraceptiva).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Úterý a čtvrtek
Odezva rutinní: Za 3 dny