Laboratorní příručka

Parathormon biointaktní (1-84) v plasmě

Odběr do: Plast, separační gel, heparinát lithný
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 2 h při 2 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 1,58 6,0 pmol/l

Poznámka:
Parathormon je hormon příštítné žlázy,který reguluje koncentraci kalciového kationtu v extracelulární tekutině.Stimulem pro jeho sekreci je pokles kalcémie,sekrece zpětnovazebně klesá při zvýšení kalcémie.Ovlivňuje kost,ledviny,střevo.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Úterý a čtvrtek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Upozornění pro odběr:
Uzavřenou zkumavku je nutné vložit do nádoby s tajícím ledem a okamžitě transportovat do laboratoře.