Laboratorní příručka

Osteokalcin v plasmě

Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 2 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
M 18R 30R 24,00 70,00 µg/l
F 20R 50R 11,00 43,00 µg/l

Poznámka:
Osteokalcin je hlavní nekolagenní protein produkovaný osteoblasty.Používá se jako marker osteoformace. Je-li zachováno spřažení osteoformace a osteorezorpce, odráží oba děje. Je zodpovědný za vazbu mezi organickou a anorganickou složkou kosti.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Upozornění pro odběr:
Ihned po doběru vzorek zchladit (např.na tajícím ledu).Okamžitě transportovat do laboratoře.