Laboratorní příručka

Alfa-1-fetoprotein v séru

Odběr do: Sklo se separačními granulemi
Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 0,00 8,00 µg/l

Poznámka:
Tumorový marker. Pro účely screeningu u cirrhosy jater a germinantivních tu varlat a ovárií. Pro monitorování terapie u hepatocelulár.ca hepatoblastomu. Využívá se k počítačem sledovanému screeningu vývojových vad.
Nespecifické zvýšení u virových hepatitid,u cirhozy i nekrozy jater.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře