Laboratorní příručka

Triglyceridy v séru

Odběr do: Sklo se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 15R 0,20 1,02 mmol/l
M 0D 15R 0,20 0,89 mmol/l
15R 99R 0,45 1,70 mmol/l

Poznámka:
Jedno vyšetření koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k intraindividuálnímu rozptylu.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Odběr provádět po 12 hodinách lačnění a s vyloučením příjmu alkoholu v posledních 24 hodinách.