Laboratorní příručka

CYFRA 21-1 v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 6 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R µg/l

Poznámka:
Výskyt antigenu Cyfra 21.1 je charakteristický především pro nemocné s karcinomem plic,cervixu,močového měchýře a s nádory krku a hlavy. Hladina obvykle koreluje se stadiem onemocnění.Z benigních příčin je nutno zvažovat falešně pozitivní hodnoty u nemocných s jaterní cirrhozou,s chronickým selháním ledvin,event.s infekcí respiračního traktu.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pátek
Odezva rutinní: Do týdne