Laboratorní příručka

Prokalcitonin v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1R 99R <0,5 µg/l
Arb.j.

Poznámka:
Prokalcitonin se zvyšuje v plasmě při bakteriálních infekcích, při sepsi a multiorgánovém selhání. Hlavním stimulem jsou bakteriální endotoxiny. Je užitečný při diff.dg.k rozlišení bakteriálních a non-bakteriálních infekcí, dále při monitorování pacientů s rizikem infekce nebo sepse a pro zachycení počátečních stadií infekčních komplikací. Je to zvlášť důležité u pacientů se sníženou imunitou. Biologický poločas PCT je 20-24 hodin, ve většině aplikací je tedy adekvátní požadavek na stanovení 1x za 24 hodin.
0 - 0,5 ug/l chron.zánětlivé a autoimunní procesy, virové infekty, mírné až středně žávážné bakteriální infekce lokální
0,5 - 2 ug/l SIRS,polytrauma,popáleniny
2,1 - 10 ug/l závažné bakteriální infekce,septické stavy a MODS
nad 10 ug/l závažné bakteriální infekce,septické stavy a MODS
SIRS - syndrom systémové zánětlivé odpovědi
MODS - syndrom multiorgánového selhání
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin