Laboratorní příručka

Prolaktin v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R 109,8 562,4 mIU/l
M 0D 99R 73,4 411,3 mIU/l

Poznámka:
Hlavní úloha prolaktinu spočívá v inicializování a stimulaci laktace a je nezbytný pro normální reprodukční funkci obou pohlaví.Jeho koncentrace podléhá diurnálnímu rytmu,narůstající tendenci má prolaktin v nočních hodinách.Odběr by měl probíhat mezi 8.až 10. hodinou ranní. Hladina závisí na pohlaví,věku,příp.probíhajícím těhotenství.Během gravidity dochází k nárůstu až 15-20x,po porodu klesá k normálním hladinám do 4-6 týdnů.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Upozornění pro odběr:
Vzhledem k dennímu rytmu je doporučen odběr 3 hodiny po probuzení,optimálně mezi 8-10 hodinou.Po odběru zkumavku vložit do ledové tříště a transportovat do laboratoře.