Laboratorní příručka

PSA celkový

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 3 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
M 15R 40R <1,700 µg/l
M 40R 50R <2,200 µg/l
M 50R 60R <3,500 µg/l
M 60R 70R <4,500 µg/l
M 70R 99R <6,500 µg/l

Poznámka:
Při hodnotě celkového PSA mezi 2,2-10,0 ug/l (šedá zóna) se stanovuje freePSA a posuzuje se podíl volné frakce PSA k celkovému PSA.Poměr nad 25% je negativní,hodnoty 25-10% jsou neklasifikovatelné,poměr pod 10% je potencionálně pozitivní.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Upozornění pro odběr:
Odběr nejdříve 48 hodin po vyšetření per rectum nebo po masáži prostaty a nejdříve 2 týdny po biopsii prostaty.Hodnotu ovlivňuje každé mechanické trauma prostaty(např.jízda na kole,obstipace)