Laboratorní příručka

Myoglobin v séru

Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R <64,00 µg/l
M 0D 99R <76,00 µg/l

Poznámka:
Myoglobin je syntetizován buňkami příčně pruhovaného svalu(kosterní a srdeční),ostatní tkáně myoglobin neobsahují.Myoglobin je při jejich poškození velmi ychle uvolňován do oběhu.Při poškození kosterního svalstva dochází k významnému vzestupu myoglobinu v krvi.Je rychle vylučován ledvinami,vysoká koncentrace může poškodit proximální tubulus.Zvýšení hladiny myoglobinu v séru nemocných s akutním infarktem myokardu lze prokazovat již za 2-4 hodiny od vzniku bolesti na hrudi.Maximální hladiny myoglobinu v séru je dosahováno za 8-16 hodin od začátku IM,po 48 hodinách většinou dochází k návratu k normě.Zvýšené hodnoty myoglobinu můžeme nalézt u chronické renální insificience a u kardiální dekompenzace.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Doporučuje se provést první odběr při přijetí nebo za 2-4 hodiny po stenokardii. Opakovaný odběr za další 3 hodiny,nejpozději za dalších 6-12 hodin.