Laboratorní příručka

Ketony kvalitativně v moči

Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Materiál: U
Maximální doba do zpracování: 2 h při 22 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče.