Laboratorní příručka

Glukóza v moči kvalitativně

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: U
Maximální doba do zpracování: 2 h při 20 °C

Poznámka:
Stanovení se provádí v rámci stanovení ketokyselin a redukojících látek v moči.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Stanovení se provádí z nativní moči.