Laboratorní příručka

Karbonylhemoglobin

Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R >0,005 1

Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Anaerobní odběr jako na vyšetření acidobasické rovnováhy. Zpracovat do 15 minut po odběru.