Laboratorní příručka

Kyselina močová v moči

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: U
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. pH moče je nutné upravit na hodnotu vyšší než 8,0.

Související pokyny pro pacienty:
Návod: Sběr moče (pacient)