Laboratorní příručka

TSH v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 0,320 5,000 mU/l

Poznámka:
TSH vykazuje cirkadiánní rytmus s nejnižšími hladinami v pozdním dopoledni a maximálními hodnotami před usnutím. TSH rovněž vykazuje pulsativní sekreci s intervaly 2-6 hodin přes den a kratšími intervaly ve spánku. TSH hladiny jsou variabilní v rozmezí 0,5 - 2,0 násobku průměrné denní hladiny.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno,nalačno.