Laboratorní příručka

P v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1T 3D 1,45 2,91 mmol/l
1T 3D 1R 1,45 2,16 mmol/l
1R 2R 1,45 2,16 mmol/l
2R 12R 1,45 1,78 mmol/l
12R 15R 1,20 1,60 mmol/l
15R 60R 0,87 1,45 mmol/l
F 60R 99R 0,90 1,32 mmol/l
M 60R 99R 0,74 1,20 mmol/l

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno,jinak vyznačte dobu odběru.