Laboratorní příručka

Osmolalita v moči

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: U

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin