Laboratorní příručka

Osmolalita - ztráty močí

Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Materiál: U
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R 430 1150 mmol/d
M 0D 99R 770 1630 mmol/d

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin

Související pokyny pro pacienty:
Návod: Sběr moče (pacient)