Laboratorní příručka

LPS v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 6 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R <1,0 µkat/l

Poznámka:
Hladina lipázy v séru zůstává po atace akutní pankreatitidy zvýšena podstatně déle než hladina amylázy (až 14 dní).Vzhledem k tomu,že lipáza v séru má svůj původ především v buňkách pankreatu,poskytuje její stanovení podstatně vyšší specifitu,srovnatelnou se specifitou pankreatického izoenzymu alfa-amylázy.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin