Laboratorní příručka

Cholesterol LDL

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R 1,20 3,37 mmol/l

Poznámka:
Jedno stanovení hladiny lipidů není směrodatné vzhledem k intraindividuální variabilitě. Podmínky k odběru uvedeny u cholesterolu.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 6 hodin od doručení materiálu do laboratoře