Laboratorní příručka

Cholesterol HDL v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 3 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 15R 99R 1,20 2,70 mmol/l
M 15R 99R 1,00 2,10 mmol/l

Poznámka:
Jedno stanovení hladiny sérových lipidů není směrodatné vzhledem k intraindividuálnímu rozptylu.Podmínky odběru uvedeny u cholesterolu.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře