Laboratorní příručka

Fe v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 2 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 9,0 36,0 µmol/l
4T 10M 4,0 28,0 µmol/l
10M 10R 9,0 22,0 µmol/l
F 10R 99R 10,0 24,0 µmol/l
M 10R 99R 12,0 27,0 µmol/l

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 5 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Používat pouze jednorázové zkumavky.Zabraňte hemolýze.Vzhledem k cirkadiánnímu cyklu odebírejte vždy v ranních hodinách.