Laboratorní příručka

Cl v moči

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: U
Maximální doba do zpracování: 4 h při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané jen pro výpočet frakční exkrece Cl.