Laboratorní příručka

Cholesterol v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 3 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 1,0 2,1 mmol/l
4T 1R 1,3 4,0 mmol/l
1R 3R 2,5 4,5 mmol/l
3R 15R 3,0 4,3 mmol/l
15R 99R 2,9 5,0 mmol/l

Poznámka:
Rozdíl mezi hodnotami vleže a vsedě je 6-15%.Jedno stanovení koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu.Podmínky před odběrem:během 12-hodinového lačnění jen pití vody a užívání nezbytných léků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin