Laboratorní příručka

Ca v moči

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: U
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R 2,00 4,00 mmol/l
15R 99R 2,40 7,20 mmol/l

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutné okyselit. Vhodné je současné stanovení kreatininu pro přepočet koncentrace.