Laboratorní příručka

Bilirubin celkový v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 3 h při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Zkumavku s krví nevystavujte světlu(snížení hodnot),zabraňte hemolýze.