Laboratorní příručka

ALT v séru

Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Materiál: B
Maximální doba do zpracování: 2 h při 20 °C
Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 11D 0 0,73 µkat/l
1M 11D 1R 0 0,85 µkat/l
1R 15R 0 0,61 µkat/l
15R 99R 0 0,73 µkat/l

Poznámka:
Nižší stabilita při nízké teplotě,Lipémie může ovlivnit výsledky.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře
Dostupnost statimová: Denně, 24 hodin
Upozornění pro odběr:
Vadí větší fyzická náhama v posledních 24 hodinách před odběrem.Zabránit hemolyze.